Klub karelských medvědích psů a lajek Praha

Hitorie klubu karelských medvědích psů a lajek Praha

Klub karelských medvědích psů a lajek byl založen hrstkou nadšenců 17.11.1990 (registrován u MV ČR 15.7.1990) pro chov severských loveckých psů. Specializuje se na tato plemena : karelský medvědí pes, ruskoevropská lajka, východosibiřská lajka, západosibiřská lajka.
V prvním roce působení měl pouze 30 členů z tehdejšího Československa. Jejich počet začal velmi brzy narůstat. V roce 1993, po rozdělení Československa, se jeho působnost omezila pouze na české chovatele. Dnešní členská základna sdružuje 100 – 130 chovatelů a majitelů těchto plemen.
Západosibiřská lajka
Karelský medvědí pes Cílem činnosti klubu je propagace a rozšíření chovaných plemen a jejich pracovní využití v ČR. Zároveň umožnění chovu i majitelům, kteří nechtějí psa využít lovecky a snaha o důsledné rozšiřování chovné základny.
Plemena, na které se tento klub specializuje, patří do skupiny FCI č.5: špicové a primitivní plemena, sekce 2: severští lovečtí psi.
Spojuje je území původu – severská tajga a tundra, kde byli již jejich předci hojně využíváni jako tradiční lovecká a pracovní plemena. Jejich historie je stará více jak 6000 let.
V České republice se historie chovu datuje do přelomu šedesátých a sedmdesátých let, kdy se dva Češi pracující ve Finsku nezávisle na sobě stali majiteli karelského medvědího psa.
Jedním z nich byl dr. Bechyně, který přivezl do Československa v roce 1969 fenku Nalle, kterou dostal darem. Druhým byl dr. Zdeněk Urban, který svou fenku Jeny dostal taktéž darem od svých finských přátel již v roce 1967 a v roce 1970 ji přivezl do Československa.
Dále se významně zasloužili o chov a činnost klubu za plemeno karelských medvědích psů sestra pana Bechyně, dlouholetá jednatelku klubu a jeho čestná předsedkyně, paní Zlata Homolková, za lajky poradce chovu pan Josef Břichovský.
Klub pořádá klubové výstavy a setkání, bonitace psů, vydává svůj zpravodaj, provozuje vlastní webové stránky a zajišťuje chovatelský servis. Klub karelských medvědích psů a lajek je organizován pod Českomoravskou kynologickou unií.Děkujeme za poskytnutí profesionálních fotografií paní Ivaně Malíkové pro grafiku klubových stránek.

Tvorba internetových stránek pro chovatelské stanice psů, focení psů, grafiky pro chovatele, letáčky na vrhy a pro krycí psy