Klub karelských medvědích psů a lajek Praha

Členové výboru klubu

Kontaktní adresa Klubu karelských medvědích psů a lajek, z.s.:

Klub karelských medvědích psů a lajek, z.s.
Jižní město 389, 373 33 Nové Hrady

Číslo účtu Klubu KMP a lajek: 277839132/0300
NOVÉ ČÍSLO ÚČTU!

poradci chovu

PŘEDSEDA KKMPLP

Josef Leopold
Mítov E22
335 63 Nové Mitrovice

Mobil: +420 736 257 597

E-mail: leopoldjos@seznam.cz

JEDNATEL

HOSPODÁŘ KLUBU

Ing. Michal Prouza
Poříčská 481, 549 32

Doručovací adresa:
Obří důl 122, 542 21 Pec pod Sněžkou

tel.: +420 735 160 562

E-mail: michalprouza@seznam.cz

Veronika Patočková
Jižní město 389
373 33 Nové Hrady

tel. : +420 721 424 458

E-mail: vercapatockova@post.cz

ČLEN VÝBORU pro lovecký výcvik

Ing. Aleš Prokopec
Jamné nad Orlicí 315, 561 65

Mobil: 724 525 011

E-mail: prokopec.ales@gmail.com

HLAVNÍ PORADCE CHOVU

Marek Chalupka
Vřesova 350
251 65 Ondřejov

Mobil: 724 738 278

E-mail: m.chalupka@seznam.czporadci chovu

PORADCE CHOVU PRO KMP a FS

Petra Mikulicová
Bukovinka 39
Bukovinka
679 05

Mobil: 775 083 341

E-mail: p.mikulicova@email.cz

PORADCE CHOVU PRO ZSL, VSL a JL

Veronika Leopoldová
Mítov E22
335 63 Nové Mitrovice

Mobil: 77 66 22 420

E-mail: anikavevos@seznam.cz

PORADCE CHOVU PRO REL

Ing. Veronika Pavézková
Vitíněves 9
Staré Město pod Landštejnem 378 82

Mobil: 601 339 592

E-mail: vercamakovcova@seznam.cz
poradci chovu

WEB - kontaktní osoby pro členy klubu

Veronika Leopoldová
Nepomuk pod Třemšínem 46
262 42

Mobil: 77 66 22 420

E-mail: karelajky@email.cz

Ing. Michal Prouza
Obří důl 122
542 21 Pec pod Sněžkou

Mobil: 735 160 562
E-mail: karelajky@email.cz

REVIZNÍ KOMISE

ČLEN REVIZNÍ KOMISE

ČLEN REVIZNÍ KOMISE

Ing. René Doležal
Ke Spravedlnosti 659
Jaroměřice nad Rokytnou
67551

Tel.: 724 524 151

E-mail: rene.dolezal@email.cz

Ing. Jiří Dobeš
Výčapy 38
674 01


Tel.: 602 326 176

E-mail: jdobes@vycapy.com

Bc. Kateřina Prokopcová
Jamné nad Orlicí 315
561 65


Mobil: 604 315 893

E-mail: prokopcova.katerina@gmail.com


poradci chovu

Jméno a příjmení

Rozhodčí

Čekatel

Kontakt

Veronika Leopoldová

Mezinárodní rozhodčí
HZ, BZH, ZVVZ

776 622 420

Mikulicová Petra

BZH, ZVVZ

HZ

775 083 341

Chalupka Marek

BZH, ZVVZ

BZ

724 738 278

Chejn Josef

BZH, ZVVZ

BZ, HZ

734 486 723

Leopold Josef

HZ, BZH, ZVVZ

736 257 597

Prokopec Aleš

HZ, ZVVZ

724 525 011

Škarda Pavel

HZ, BZH, ZVVZ

721 319 771

Iva Francová

BZ, BZH

Zdeněk Zvára

HZ, BZH, ZVVZ

poradci chovu

Jméno a příjmení

Kontakt

Bednářová Michaela

773 666 547

Vysocký Martin

737 652 897

Kontakty na ČMKU: ZDE

Děkujeme za poskytnutí profesionálních fotografií paní Ivaně Malíkové pro grafiku klubových stránek.

Tvorba internetových stránek pro chovatelské stanice psů, focení psů, grafiky pro chovatele, letáčky na vrhy a pro krycí psy