Klub karelských medvědích psů a lajek Praha

Východosibiřská lajka - plemenná kniha

Plemenná kniha není k dispozici.

Děkujeme za poskytnutí profesionálních fotografií paní Ivaně Malíkové pro grafiku klubových stránek.

Tvorba internetových stránek pro chovatelské stanice psů, focení psů, grafiky pro chovatele, letáčky na vrhy a pro krycí psy